Habitushuset Nørkær

Antal pladser

1

Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 & 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

 

HabitusHuset
Nørkær

HabitusHuset Nørkær ligger i landlige omgivelser og er skærmet for auditive og visuelle forstyrrelser. Ejendommens beliggenhed er i Vrensted tæt på Løkken. Selve bostedet er et dejligt hus med tilknyttet værksted. Huset ligger i naturskønne omgivelser med udsigt over marker og Børglum kloster, der om aftenen lyses op af lamper. På bostedet er der både høns og gæs, som borgeren på tilbuddet dagligt benytter sig af.

Botilbuddet er etableret i et charmerende hus, der har to etager. I stueetagen er der to værelser og eget badeværelse til borgeren. Førstesalen er overvejende reserveret til personalet.

Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø for borgeren. Boligen er placeret med adgang til fællesareal, og personalet har faciliteter i nærheden. Desuden er der fælles faciliteter med køkken, spisestue, fjernsynsstue m.m.

Læs botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Pædagogiske metoder og individuelle behov

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, og eventuelt tillægsdiagnoser som eksempelvis angst, epilepsi, mental retardering, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD og lignende. I Habitushuset Nørkær er der plads til borgere, der har problemskabende adfærd, der kan resultere i både udadreagerende adfærd og selvskade.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplan møde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset. 

 

personale Nomering Nørkær

Personalenormeringen i tilbuddet er 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der en sovende nattevagt til rådighed. Det pædagogiske personale i HabitusHuset Nørkær arbejder i faste teams, så der er en ensartet struktur i borgerens hverdag.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.