Vælg en side

Habitushuset Nørkær

Antal pladser

1

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

Botilbud efter SL § 108, samt dagtilbud efter SL § 104

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

 

HabitusHuset
Nørkær

HabitusHuset Nørkær ligger i landlige omgivelser og er skærmet for auditive og visuelle forstyrrelser. Ejendommens beliggenhed er i Vredsted tæt på Løkken. Selve bostedet er et rigtig fint hus med tilknyttet værksted. Huset ligger i naturskønne omgivelser med udsigt over marker og Børgum kloster, der om aftenen kan ses tydeligt, da det lyses op af diverse lamper. På bostedet er der både høns og gæs, som borgeren på tilbuddet dagligt benytter sig af, da de henter deres egne æg derfra. 

Botilbuddet er etableret i et ældre hus, der har to etager. I stueetagen er der to værelser og eget badeværelse til beboeren. Førstesalen er overvejende reserveret til personalet.

Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø for beboerne. Boligen er placeret med adgang til fællesareal, og personalet har faciliteter i nærheden. Desuden forefindes fælles faciliteter med køkken, spisestue, fjernsynsstue m.m.

Læs botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Pædagogiske metoder og individuelle behov

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, eventuelt med tillægsdiagnoser som eksempelvis angst, epilepsi, mental retardering, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD og lignende. På Nørkær er der plads til borgere ,der har problemskabende adfærd, der kan resultere i både udadreagerende adfærd og selvskade. 

personale Nomering Nørkær

Personalenormeringen i tilbuddet er 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der en sovende nattevagt til rådighed. Det pædagogiske personale i HabitusHuset Nørkær arbejder i faste teams, så der er en ensartet struktur i borgerens hverdag.